Bilgi Bankası
Yeni Çözüm Web Hizmetleri > Yeni Çözüm Destek Ekibi > Bilgi Bankası

Bir soru sor:


Jmail Componenti'nin kodu nedir?

Çözüm

JMail componenti ile web sayfanızdan e-posta gönderimi

Aşağıdaki kodları ASP olarak bir dosyaya kopyalayıp web sitenizden çalıştırmanız mümkündür.

MailGonder.asp

<% 

On Error Resume Next 
Set smtp = Server.CreateObject("JMail.Message" ) 

For Each veri In Request.Form ' Formdan verileri alıyoruz... 
gmesaj = gmesaj & veri & ": " & Request.Form(veri) & "<br>" 
Next 

smtp.ContentType = "text/html" 
smtp.CharSet = "ISO-8859-9" 

smtp.AddRecipient "user@siteniz.com" ' alıcı e-mail
smtp.from = "user@siteniz.com" ' gönderen e-mail smtp.MailServerUserName'deki mail hesabı ile aynı olmalı.
smtp.fromname = "Siteden Gelen" ' görünen isim

smtp.MailServerUserName = "user@siteniz.com" ' user.. 
smtp.MailServerPassWord = "sifreniz" ' userin şifresi 
smtp.Subject = "Mail Başlığı" 
smtp.body = gmesaj 
smtp.Send("mail.siteniz.com" ) ' Mail server ip'sini değiştirmeyiniz. 

If err Then ' hata mesajını alalım. Mail gönderilmemişse.. 
Response.Write err.Description & "<br>Mesajınız Gönderilmedi.." 
Else ' Mail gönderilmiş ise 
Response.Write("<script>alert('İlginize Teşşekkür Ederiz..');location.href='mesaj.htm';</script>" ) 
End If 

Set smtp = Nothing ' bitirelim.. 

%>
 
Bu içerik sorununuzu çözmenizde yardımcı oldu mu? evet / hayır
İlgili Makaleler Persits Mail Sender kodu nedir?
İçerik Detayları
İçerik Numarası: 14
Kategori: Mail Kurulum ve Destek
Eklenme Tarihi: 2018-04-05 23:02:23
Gösterim Sayısı: 351
Verilen Puan (Oylar): İçerik Puanı 3.4/5.0 (10)

 
« Geri Dön

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid